Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a vznikla sloučením MŠ Boleslavova a MŠ Táborská k 1. 1. 2012, její součástí je detašované pracoviště MŠ Křesomyslova 2.

Mateřská škola Křesomyslova sídlí v přízemí ZŠ Křesomyslova - má vlastní, zrekonstuované a pro děti předškolního věku upravené prostory. Dopravní dostupnost je ideální - na tramvajové lince 7, 18, 24, nedaleko stanice metra Vyšehrad.

Školka je trojtřídní, děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

Interiéry jsou zařízeny nábytkem pro předškolní děti, prostory jsou světlé, barevné.

img 2887

 

img 2888

img 2891

Vybavení hračkami, didaktickým a výtvarným materiálem, hracími koutky je samozřejmostí, výhodou je snížená kapacita nejmladší třídy na 20 dětí.

Mateřská škola využívá zahradu základní školy. Celé dopoledne máme zahradu k dispozici pro sebe, zahrada je po celou dobu pobytu dětí venku zajištěna oběma vchody s ohledem na bezpečí dětí a možnost jejich pohybu po celém rozlehlém areálu. V odpoledních hodinách využíváme menší část zahrady blíže vchodu do školy. Zahrada je průběžně doplňována prvky pro předškoláčky - prolézací hrad, houpadla, kreslící tabule. 

img 2892

Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyni, strava je zajištěna jídelnou ZŠ Křesomyslova. Jídla jsou připravována podle norem a spotřebního koše pro předškolní věk. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne včetně pobytu venku.