Platby školného
  • měsíčně na účet školy 35 - 60250319/0800, do poznámky či zprávy pro příjemce platby zadejte jméno DÍTĚTE
  • celodenní školné pro školní rok 2023/ 2024: 1 500,- Kč/ měsíc

Platby stravného

  • měsíčně na účet školy 35 - 60250319/0800, do poznámky či zprávy pro příjemce platby zadejte jméno DÍTĚTE
  • 3-6 let: 45 Kč, 7 let (odklad šk. docházky): 49 Kč

Provoz školky

  • od 6:30 do 17:00
  • ranní scházení dětí do 8:50, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
  • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
  • odpoledne se děti rozcházejí od 14:30, ale domluvit si jinou hodinu je možné

Zápis do školky probíhá v termínu daném zákonem a je včas oznámen.

Dokumenty:

skolni_vzdelavaci_program_bota.pdf

skolni_rad_bota.pdf