Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023:

Dne 12. 5. 2022 byl zápis ukončen.

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí: 14. 6. 2022 od 16. 30 hodin

 

 

2. termín zápisu je organizován pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později. Termín zápisu do MŠ je stanoven na 14. – 15. 6. 2022

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do mateřské školy je k vyzvednutí ve školce od 16. 6. 2022.